0 sản phẩm

Đèn cảm biến ánh sáng dạng vòng Sensing Ring Lighting OPR-SF Series

 • Thương hiệu: OPTEX-FA
 • Mã sản phẩm: OPTEX-LEDLIGHTING
 • Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ
Giá sau Thuế: Liên hệ

Gấp 2.5 lần độ sáng của các sản phẩm thông thường, dễ dàng điều chỉnh đồng bộ hóa máy ảnh và ánh sáng với điều khiển chiếu sáng Mạch bảo vệ nhiệt độ để ngắt tự động với nhiệt độ tăng.


OPR Series

Ultra-high-intensity ring lighting offering 2.5 times the brightness of conventional products

The OPR-SF Series is lighting control-specific ring lighting that offers ultra-high-intensity illumination close to that of strobe lighting with strobe control unit even when connected to a 12 V general purpose power supply.

Because longer illumination times than strobe lighting can be ensured, severe timing adjustments for the camera shutter and lighting necessary with strobe lighting are not required.

In addition, highintensity illumination is possible for illumination times of 1 ms or longer, allowing for even brighter images to be captured with slow shutter speeds.

2.5 times the brightness of conventional products

 • Thanks to the built-in unique circuitry, brightness has been increased by 2.5 times compared with conventional products for continuous lighting no longer than 10 seconds (10% duty).

  Even when connected to a general-purpose 12 V power supply, ultra-high-intensity illumination close to that of strobe lighting with strobe control unit is possible

Easy camera and lighting synchronization adjustment with illumination control

 • With strobe lighting, which limits illumination times to no longer than 1 ms (*1) for three-times the brightness, severe adjustment is required to synchronize the camera shutter and the illumination timing.

  The OPR-SF is capable of illumination times of approximately 10 to 100 ms (*2), making it easier to get the timing right with the camera shutter compared with strobe lighting.

  *1 Optex OPPF Series with flash-mounted power supply
  *2 Continuous lighting of 10 sec. or less (Duty 10%)

Slow shutter for capturing even brighter images

 • Strobe lighting, which temporarily increases brightness at illumination times of no longer than 1 ms, cannot be used with slow shutter speeds for obtaining bright images at exposure times exceeding 1 ms.

  With the OPR-SF Series, however, the 1 ms time limit is not applicable, allowing for high-intensity illumination with exposure times exceeding 1 ms.

  This makes the OPR-SF Series suitable for low-reflectivity workpieces such as black rubber and for applications such as robot picking.

  For example, with a camera shutter speed (exposure time) of 2 ms, the image obtained with the OPR-SF Series will be five times brighter than conventional model images.

Temperature protection circuit for automatic shutoff with increased temperature

OPR-SF Series devices include a proprietary temperature protection circuit that automatically shuts off lighting if the internal temperature of the illumination part becomes high (80°C or more for OPR-SF55-28W) and turns the lighting back on if the temperature falls (70°C or less for OPR-SF55-28W).

With continuous operation, continuous lighting must be no longer than 10 seconds (10% duty), but illumination exceeding 10 seconds is possible during adjustment and the like.

In such cases, in order to protect the lighting, illumination is shut off automatically if the internal temperature rises.

Equipped with “FALUX sensing” for monitoring brightness and temperature through sensing
*Excluding OPR-F32-10W

 • Brightness can be monitored using the built-in photodiodes by connecting an OPPF-48 Series LED lighting controller. This allows for accurate measurement of LED brightness even with short period illumination. Monitoring of internal temperatures is also possible.

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt           Tốt